A jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében sütiket használunk...

ELFOGADOM
Kategóriák

Adatvédelmi Szabályzat - 2018 - GDPR

1 Az adatkezelési tájékoztató célja
A Relax Stúdió/RelaxBolt webáruház (https://www.relaxbolt.hu, - a továbbiakban, RELAXBOLT) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A RELAXBOLT adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.relaxbolt.hu/adatkezeles címen.
A RELAXBOLT fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti regisztrált ügyfeleit.
A RELAXBOLT elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. 
A RELAXBOLT  a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
A RELAXBOLT az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2  RELAXBOLT adatai

Vállalkozásunkkal az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba;

RELAXBOLT minden hozzá beérkezett e-mailt az abban lévő személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: RELAXBOLT webáruház

Cégnév Relax Stúdió / Relaxbolt webáruház
Üzemeltető / tulajdonos: Barátfalvy Irén ev.

 Székhely (Telephely) 1111 Budapest, Bercsényi u.6. II/10. 
 Adószám 41559817-2-43
 Cégjegyzékszám  EV-404791

 Nyílvántartásba jegyezte
Budapest Főváros 11. ker. Önkormányzat  

 Adatkezelés nyilvántartási szám NAIH-140197/2018.

 Weboldal címe https://www.relaxbolt.hu
 E-mail cím: relax@relaxbolt.hu

Adatkezelő: Barátfalvy Irén

3 Nyílvántartott személyes adatok köre

3.1 Regisztrációs során megadandó személyes adatok

- Hírlevélre felirakozás alkalmával, kizárólag a név és e-mail cím bejegyzését kérjük.
- Regisztrációs megrendelés alkalmával szükséges adatok; név,e-mail cím, telefonszám, lakcím.
- Kapcsolati űrlapon (üzenetküldés a webáruház üzemeltető részére) név és e-mail cím.
- Ajánlatkérési űrlapon: név, e-mail cím, valamint opcionálisan telefon szám.

3.2 Technikai adatok

RELAXBOLT a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy az ügyfél-adat:
- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen (rendelkezésre állás);
- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
- változatlansága igazolható (adatintegritás);
- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
- az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

RELAXBOLT olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés
biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő
védelmi szintet nyújt.

RELAXBOLT az adatkezelés során megőrzi a 

1. titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

2. sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá,
valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik) Részletes tájékoztató oldal: http://www.allaboutcookies.org/

3.3.1 A sütik feladata

- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online
tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
- megkönnyítik a weboldal használatát;
- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, amit a későbbi látogatás során olvas vissza. 
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az RELAXBOLTweboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.


3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

RELAXBOLT, weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics
statisztikai célú szolgáltatás használatával a RELAXBOLT információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a
RELAXBOLT látogatók hogyan használják a weboldalukat. 
Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

- Megrendelés alkalmával szükséges adatok; név,e-mail cím, telefonszám, lakcím.


3.5 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

- Kapcsolati űrlapon (üzenetküldés a webáruház üzemeltető részére) név és e-mail cím.


3.6 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

- Hírlevélre felirakozás alkalmával, kizárólag a név és e-mail cím bejegyzését kérjük.

  Továbbá biztosítjuk a leiratkozás jogát bármikor a hirlevél lábjegyzetében. 

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve Felhasználása Jogalap Megőrzési idő  

- Hírlevél feliratkozás   havonta 1 db levél   leiratkozásig
- Érdeklődő levelek és válaszlevelek           az ügy lezárásáig
- Rendelések                                    5+1 évig

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

RELAXBOLT tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a RELAXBOLT részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat vagy nem valóságos adataikat adják meg, vagy rövidített adatokat közölnek vásárlás esetén, az esetleges jótállási jogok érvényesítésében problémák merülhetnek fel.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról (Pmt.);
2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: 

egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.Leggyakoribb: webáruházi rendelés alkalmával megadott, a teljesítéshez szükséges adatok megadásával, Hírlevélre történő feliratkozással.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az RELAXBOLT  rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag a RELAXBOLT fér hozzá.

7 Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Tételesen írja le azokat a cégeket, melyek a továbbítás, feldolgozás vagy megismerés körébe esnek;
Kizárólag a rendelt terméket tartalmazó csomag kézbesítéséhez szükséges adatokra vonatkozóan;

- Futárszolgálat; 

FürgeFutár.hu Kft/ GLS
Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6.
Honlap:https://furgefutar.hu
E.mail:info@furgefutar.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-946845
Adószám: 22966331-2-43
Telefon: + 36 1 900 9669

- PickPackPont-szolgáltatás;

SPRINTER Csomag és Logisztika
1097 Budapest, Táblás utca 39.
Levelezési cím: 1725 Budapest, Pf.: 117.
Iroda: 06-1-803-6300
E-mail: pickpackpont@sprinter.hu
Honlap: www.pickpackpont.hu

8 ÜGYFÉL jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Amennyiben ilyen igénye van, bármelyik elérhetőségünkön jelezheti azt. Ezzel kapcsolatos intézkedést Barátfalvy Irén tulajdonos garantálja.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

RELAXBOLT megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy Ügyfelek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, információt megadja .

8.2

Ügyfél jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozata ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Ügyfél kérheti a RELAXBOLT által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Ügyfél az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a RELAXBOLT indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat tárolták vagy aktualitását vesztette
- Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
- érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezeléshez  szükséges

- a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ügyfél kérésére a RELAXBOLT korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül;

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, helyette kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e azérintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
 
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ügyfél jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen
jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Ügyfél jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Ügyfél jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

9 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a
közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
RELAXBOLT a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte –
személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.